Inkassobyrå er dyrt!

Inkassobyrå makser egen inntekt

I Stavanger Aftenblad kunne vi nylig lese to artikler om Benjamin Aarstad (19) sitt ublide møte med inkassoverdenen. Tannlegekontoret Rogaland Spesialisttannklinikk rotet det kraftig til ved først å påføre feil kontonummer på kravet, så sende det til hans gamle adresse, og til slutt overføre herligheten til inkassobyrå. Dette førte til at den opprinnelige tannlegeregningen på et par hundrelapper gikk til både forliksrådet og namsmannen, og til slutt endte med å koste nittenåringen næmere seks tusen kroner.

Dersom tannlegekontoret hadde valgt den enkleste og rimeligste veien (egeninkasso), ville totalkravet blitt mindre, inkassoprosessen hadde gått vesentlig raskere, og sist, men ikke minst – misforståelsene og feilene som ble gjort av tannlegekontoret, ville høyst sannsynlig ha blitt oppdaget lenge før saken og tannlegekontoret ble avismat.

Artiklene fra Aftenbladet viser oss hva slags PR en bedift kan pådra seg ved å sette bort innkrevingen til et privat inkassobyrå. Artiklene inneholder også en svært misvisende omtale av inkassoprosessen, som vi ønsker å påpeke i denne bloggposten.

Forliksrådet er (nesten alltid) feil instans, om det ikke foreligger uenighet/tvist

I den ene artikkelen kan vi lese at inkassobyrå overførte kravet mot nittenåringen til forliksrådet, og at det endte med fraværsdom. Dette fordi innkallelsen ble sendt hans gamle adresse, slik at han aldri ble gjort oppmerksom på forliksmøtet.

“Vi har gått gjennom saken, og kan ikke se at det har vært gjort feil fra vår side. Prosessen har vært slik den skal være.” – Kommunikasjonsdirektør i Lindorff Stig Inge Eikemo til Aftenbladet

Problemet er at prosessen som inkassobyrå har fulgt er dyrere, mer tidkrevende, og i dette tilfellet helt feil etter vår vurdering. Man må ikke ha dom i forliksrådet for å kunne tvangsinndrive ubetalte fakturakrav gjennom namsmannen. Fra og med 2006 er et skriftstykke (les: ubetalt faktura) tvangsgrunnlag i seg selv jmf. tvangsfullbyrdelseslovens §7-2 bokstav f, og kan begjæres innkrevd via namsmannen direkte, så lenge det ikke foreligger tvist/uenighet fra skyldners side. Det er altså namsmannen – ikke forliksrådet –  som er riktig mottaker av kravet, dersom skyldner ikke betaler innen forfallet på §4-18 varsel om rettslig inkasso.

“Direkte tvangsinndrivelse av ubetalte fakturaer er en praktisk sett viktig regel som har bidratt til en mer effektiv og kostnadsbesparende inndrivelsesprosess. Direkte tvangsinndrivelse innebærer at kreditor kan begjære utlegg for sitt krav direkte for namsmannen uten å gå veien om forliksrådet først.” – advokat Hege Stokmo (publisert i Politilederen.no og Klippet fra NIFnytt 4-2011)

egeninkasso_vs_inkassoDet er ingen nyhet at inkassobyråene i Norge fortsetter å gå til forliksrådet, selv om det ikke foreligger en tvist/uenighet i saken. Veldig ofte ender sakene med uteblivelsesdom, og inkassobyrået kan plusse på et pent ekstragebyr til seg selv. Dette samtidig som skyldner får nok et rettsgebyr som må betales. Kreditor, som sendte saken til inkasso for å få den løst, blir sittende å vente unødvendig lenge på betaling (behandlingstid i forliksrådet er ofte 2-3 måneder).

 

Problemet med fremgangsmåten er ikke bare at det blir dyrere enn nødvendig for den som skylder penger, og at kreditor må vente flere måneder (unødvendig), mens inkassobyrået og forliksrådet behandler saken. Hvis saken til slutt ender med dom i kreditors favør, er ikke dette synonymt med at kravet gjøres opp. Ofte må saken til namsmannen med en begjæring om utlegg etter dom i forliksrådet. Da sier det seg selv, at det er mer fornuftig å gå til namsmannen direkte, spare seg selv de månedene forliksrådet bruker på å behandle saken, og spare den som skylder penger en masse unødvendige ekstraomkostninger!

Hva om tannlegekontoret hadde brukt egeninkasso istenfor inkassobyrå?

Fra Aftenpostens artikler vet vi at kravet, som opprinnelig var på kr 288,- vokste til hele kr 5730,- etter fem måneders saksbehandling (!) hos inkassobyrået.

Dersom tannlegekontoret hadde benyttet egeninkasso, kunne de sendt kravet til namsmannen allerede en måned etter fakturaforfall, med et skyldig totalbeløp på kr 2934,-. Kravet ville isåfall utgjort nærmere tre tusen kroner mindre for nittenåringen, enn det gjorde da inkassobyrået behandlet saken.

I tillegg ville tannlegekontoret selv beholdt gebyrinntektene for §4-18 varselet, og skrivingen av utleggsbegjæringen selv, slik at de hadde sittet igjen med kr 1343,- når kravet ble gjort opp. Dette istedenfor å kun få tilbakebetalt det opprinnelige beløpet på kr 288,-.

Hadde tannlegen beholdt kontrollen over saken selv (egeninkasso), er også sjansen stor for at kontonummer- og adresse-svikten hadde blitt avdekket, før saken i det hele tatt gikk til namsmannen.

EgeninkassoInkassobyrå
Purring (valgfritt for begge)65,-65,-
Inkassovarsel (valgfritt med egeninkasso)65,-65,-
Betalingsoppfordring/§4-18 varsel195,-325,-
Betalingsoppfordring nr. 20,-650,-
Skriving av forliksklage0,-860,-
Rettsgebyr forliksrådet (kun ved tvist med egeninkasso)860,-860,-
Skriving av begjæring om utlegg860,-860,-
Rettsgebyr namsmann1591,-1591
Minimumsbeløp gebyrer/salærer å betale for skyldner2646,-5211,-
Kreditor beholder gebyrer selv1055,-0,-
Minumum antall dager fra fakturaforfall til oversendelse namsmann15112
Oransje = Valgfritt i den omtalte saken.

Merk: Med egeninkasso ville også tannlegekontoret beholdt forsinkelsesrenten på 9,25% p.a.
Merk også: Hadde det opprinnelige kravet vært større, kunne inkassobyrået også påført større salærer (opptil kr 15600,- for to brev), mens man med egeninkasso alltid holder disse på minimumsnivå.

Så da er spørsmålet…

Hvilken inkassometode ville du valgt hvis, du var tannlegekontoret i denne saken?

Og ikke minst…

Hvilken inkassometode ville du ønsket ble brukt, om det var du som skyldte penger i denne saken?

Likte du denne bloggposten? Del den gjerne med venner på sosiale medier!
Har du en kommentar til bloggposten? Legg gjerne igjen noen ord til oss og andre lesere under!

Kilder:
Tannlegeregning til himmels, Stavanger Aftenblad 26.02.2015
Flere purringer før saken går til rettslig inkasso, Stavanger Aftenblad 26.02.2015
Direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte pengekrav, Politilederen.no 23.04.2012.
Tvangsfullbyrdelsesloven, Lovdata.