Kredin: Nytt purre- og inkassosystem

Kredin purre- og inkasso

Kredin er et nytt system for purring og inkasso med fokus på automatisering og integrasjoner

Etter halvannet år med utvikling av Kredin AS sin nye innfordringstjeneste, og flere tusen timers programmeringsarbeid, er vi endelig klare for å slippe vårt nye purre- og inkassosystem.

Dersom du bruker EgeninkassoSpesialisten i dag, er vi sikre på at du kommer til å bli veldig overrasket over hvor mye enklere og mindre tidkrevende vi har laget den nye løsningen.

Uten å gå for mye i dybden kan vi nevne:

– Full kontroll til deg som bruker, tilbakestill saker, rediger krav, etc.
– Folkeregistersøk når du starter ny sak på en privatperson
– Foretaksregistersøk når du starter ny sak på en bedriftskunde
– Multisak-funksjon med importmuligheter fra ditt faktura-/regnskapsssystemer
– Importfunksjon for OCR-fil fra banken/regnskapsssystemet for oppdatering av reskontro
– Integrert med postsentral slik at alle brev som kan bli sendt for deg, blir sendt med et tastetrykk
– Oppgradert dokumentdesign for enda proffere purre- og inkassodokumenter for optimalt resultat
– Administrer brukere og kontoer, legg til nye brukere, opprett nye kundekontoer og gi privilegier.

+ Mye annet spennende, som du kan sjekke ut selv med en gratis demo-konto, som kan oppgraderes i systemet til en 7 dagers gratis prøvekonto som kan brukes reelle til purringer og inkassosaker for ditt firma.

Vi har allerede satt opp import av reskontro/purre- og inkassofiler for et par regnskapssystemer, og vil ta for oss andre systemer fortløpende basert på behov og ønsker fra kunder. Uansett om du bruker et skybasert eller bakkebasert system er det gode muligheter for at du kan få en løsning som lar deg starte et ubegrenset antall purringer/inkassosaker med et par tastetrykk.

Dersom du ønsker å se nærmere på muligheten for å få bygd en skreddersydd importfunksjon eller integrasjon med ditt faktura-/regnskapssystem og din bankforbindelse, kan du ta kontakt med oss på telefon 62 02 23 20.

Kredittsjekk er også under utvikling, og vil lanseres så snart alt nødvendig er på plass.

Om du er eksisterende kunde, ønsker å bytte over, og allerede har betalt for årsavtale på EgeninkassoSpesialisten, vil du ikke bli belastet dobbelt når du bytter til nytt system. Den eneste kostnaden din vil isåfall være for brevsendinger og inkassosaker utover det som medfølger i Kredin, eller utover det som overføres fra den gamle EgeninkassoSpesialisten-kontoen din.

Og hvis du ønsker å fortsette som før, er selvfølgelig det helt greit det også, og vi vil verdsette deg like høyt allikevel. Vi fortsetter å drifte og og levere support på begge løsningene.

 

 

Hvorfor egeninkasso?

Stadig flere bedriftseiere, daglig ledere og økonomiansvarlige innser at det ikke er lønnsomt å gi et inkassobyrå kontroll over ens utestående fordringer, når bedriften selv sitter på rettighetene til å løse inkassoen på en raskere og bedre måte.

Namsmannen gir beskjed om resultat etter at du har sendt inn en begjæring om utlegg. Mulige resultater er trekk i lønn/trygd, pant i fast eiendom, løsøre/kjøretøy, varelager, beslag i konto m.m. I det nettbaserte inkassosystemet EgeninkassoSpesialistens følges dette opp for deg.

Mer fleksibelt – rom for skjønn

Med egeninkasso er det valgfritt om du purrer og sender inkassovarsel. Skal du derimot til et inkassobyrå er det påbudt at det sendes inkassovarsel (pga. de store salærene som påløper ved inkassobehandling hos inkassobyrå). Bruker du din rettighet til å drive egeninkasso kan du selv vurdere hver sak, og kjøre det saksløpet som er riktig for deg.

Er skyldner en god og langvarig forretningsforbindelse, og eller du av andre grunner ønsker å behandle kundeforholdet varsomt, kan du kjøre hele saksløpet med purring, inkassovarsel og deretter betalingsoppfording (og eventuelt siste varsel før rettslig inkasso), før du tar kravet videre til namsmann eller stevnevitne.

Gjelder kravet et større beløp du er avhengig av å få inn så raskt som mulig – kanskje fra en kunde du har fått helt i vrangsstrupen – kan du derimot kjøre et mer direkte løp, hoppe over noen sakstrinn og dermed korte ned saksbehandlingen betraktelig.

Raskere saksgang – først til mølla

Når du bruker egeninkasso, og ikke låser fast dine forfalte fakturakrav hos et inkassobyrå, slipper du også å sitte som passiv tilskuer mens inkassobyrået skal tjene penger ved å påføre sine salærer på dine krav. Siden inkassobyråene ikke har lov til å legge på alle salærene sine med en gang, men må følge lovbestemte tidsfrister, tar dette endel unødvendig tid.

Etter at inkassobyrået har påført sine salærer, er det ikke sjeldent at kravene blir liggende å trekke ut, istedenfor at de tas videre til de som kan tvangsinndrive penger i Norge – namsyndighet og rettsvesen. Svært få med økonomiansvar i bedrifter er i dag klar over at hele 40% av inkassosakene som ligger hos norske inkassobyråer ble sendt til inkasso for over ett og et halvt år siden (kilde: Finanstilsynet)!

Bruker du egeninkasso, tar du kravene som ikke betales av skyldner umiddelbart videre til de eneste som kan hjelpe deg å hente inn pengene (namsmann/lensmann/stevnevitne/tingrett). Siden du har hoppet over månedsvis med unødvendig saksbehandling kommer du oftere først til mølla, og får således inn penger fra bedrifter og privatpersoner som på et senere tidspunkt kanskje ikke ville vært i stand til å betale gjelden sin til deg (og inkassobyået).

Bedre økonomi

Det at du kommer først til mølla er kanskje den viktigste økonomiske fordelen med å bruke egeninkasso. Slik kan du redusere tapsrisiko på utestående ved å redusere antall dager fra påbegynt inkassosak til rettslig inkasso. Historisk sett har egeninkasso gitt vesentlig høyere løsningsgrad (sakene har blitt løst oftere) enn inkassobransjen kan skilte med. Dette gir bedre bunnlinje, og mer økonomisk handlingsrom for de bedriftene som bruker egeninkasso.

Siden bedriften din beholder hele hovedstolen selv, og samtidig får forsinkelsesrenten og gebyrinntektene selv, utgjør dette også ofte en betydelig kostnadsbesparelse og inntekt. De aller fleste inkasso-avtaler inneholder klausuler om hvem som skal få penger først ved innbetalinger (dekningsrekkefølge), overvåkning/langtidsoppfølging (provisjon til inkassobyrået av hovedstolen) og at hele eller deler av renteinntekten skal tilfalle inkassobyrået. Med egeninkasso betaler man kun for systemet, og eventuelle rettsgebyrer som ikke dekkes av skyldner. Setter man opp regnestykket, og tar med alle variablene, vil man oppdage at egeninkasso er svært lønnsomt sammenliknet med inkassobyrå.

Bedre kundebehandling

Det sier seg selv at en kunde ikke setter pris på å bli overført til en utenforstående tredjepart som tjener økonomisk på kundens mislighold. Selv om inkassobyråene er gode på drive butikk, er det alltid du eller andre i din bedrift som er best skikket til å svare på henvendelser vedrørende fakturaen som er sendt eller jobben som er utført, og disse henvendelsene må du/dere ta, inkassobyrå eller ei.

Det er også verdt å huske at de inkassosakene hvor skyldner ikke gjør opp ved gjentatte inkassohenvendelser (før-rettslig inkasso) som oftest sendes til rettslig inkasso til slutt, uansett hvilken inkassometode du velger. Forskjellen ligger i at dine inkassokrav blir vesentlig rimeligere, og dermed enklere å gjøre opp for skyldner, pluss du kan ta kravet mye tidligere til rettslig inkasso, enn de kravene som til slutt sendes videre av et inkassobyrå.

Ved å ha kontroll på prosessen selv, og påføre minst mulig ekstra utgifter på skyldners opprinnelige krav, kan bedriften din sørge for at kunden føler seg så ivaretatt som mulig, og det er dermed større sannsynlighet for at kunden kommer tilbake for å handle mer hos deg ved en senere anledning.

Inkassobyrå er dyrt!

Inkassobyrå makser egen inntekt

I Stavanger Aftenblad kunne vi nylig lese to artikler om Benjamin Aarstad (19) sitt ublide møte med inkassoverdenen. Tannlegekontoret Rogaland Spesialisttannklinikk rotet det kraftig til ved først å påføre feil kontonummer på kravet, så sende det til hans gamle adresse, og til slutt overføre herligheten til inkassobyrå. Dette førte til at den opprinnelige tannlegeregningen på et par hundrelapper gikk til både forliksrådet og namsmannen, og til slutt endte med å koste nittenåringen næmere seks tusen kroner.

Dersom tannlegekontoret hadde valgt den enkleste og rimeligste veien (egeninkasso), ville totalkravet blitt mindre, inkassoprosessen hadde gått vesentlig raskere, og sist, men ikke minst – misforståelsene og feilene som ble gjort av tannlegekontoret, ville høyst sannsynlig ha blitt oppdaget lenge før saken og tannlegekontoret ble avismat.

Artiklene fra Aftenbladet viser oss hva slags PR en bedift kan pådra seg ved å sette bort innkrevingen til et privat inkassobyrå. Artiklene inneholder også en svært misvisende omtale av inkassoprosessen, som vi ønsker å påpeke i denne bloggposten.

Forliksrådet er (nesten alltid) feil instans, om det ikke foreligger uenighet/tvist

I den ene artikkelen kan vi lese at inkassobyrå overførte kravet mot nittenåringen til forliksrådet, og at det endte med fraværsdom. Dette fordi innkallelsen ble sendt hans gamle adresse, slik at han aldri ble gjort oppmerksom på forliksmøtet.

“Vi har gått gjennom saken, og kan ikke se at det har vært gjort feil fra vår side. Prosessen har vært slik den skal være.” – Kommunikasjonsdirektør i Lindorff Stig Inge Eikemo til Aftenbladet

Problemet er at prosessen som inkassobyrå har fulgt er dyrere, mer tidkrevende, og i dette tilfellet helt feil etter vår vurdering. Man må ikke ha dom i forliksrådet for å kunne tvangsinndrive ubetalte fakturakrav gjennom namsmannen. Fra og med 2006 er et skriftstykke (les: ubetalt faktura) tvangsgrunnlag i seg selv jmf. tvangsfullbyrdelseslovens §7-2 bokstav f, og kan begjæres innkrevd via namsmannen direkte, så lenge det ikke foreligger tvist/uenighet fra skyldners side. Det er altså namsmannen – ikke forliksrådet –  som er riktig mottaker av kravet, dersom skyldner ikke betaler innen forfallet på §4-18 varsel om rettslig inkasso.

“Direkte tvangsinndrivelse av ubetalte fakturaer er en praktisk sett viktig regel som har bidratt til en mer effektiv og kostnadsbesparende inndrivelsesprosess. Direkte tvangsinndrivelse innebærer at kreditor kan begjære utlegg for sitt krav direkte for namsmannen uten å gå veien om forliksrådet først.” – advokat Hege Stokmo (publisert i Politilederen.no og Klippet fra NIFnytt 4-2011)

egeninkasso_vs_inkassoDet er ingen nyhet at inkassobyråene i Norge fortsetter å gå til forliksrådet, selv om det ikke foreligger en tvist/uenighet i saken. Veldig ofte ender sakene med uteblivelsesdom, og inkassobyrået kan plusse på et pent ekstragebyr til seg selv. Dette samtidig som skyldner får nok et rettsgebyr som må betales. Kreditor, som sendte saken til inkasso for å få den løst, blir sittende å vente unødvendig lenge på betaling (behandlingstid i forliksrådet er ofte 2-3 måneder).

 

Problemet med fremgangsmåten er ikke bare at det blir dyrere enn nødvendig for den som skylder penger, og at kreditor må vente flere måneder (unødvendig), mens inkassobyrået og forliksrådet behandler saken. Hvis saken til slutt ender med dom i kreditors favør, er ikke dette synonymt med at kravet gjøres opp. Ofte må saken til namsmannen med en begjæring om utlegg etter dom i forliksrådet. Da sier det seg selv, at det er mer fornuftig å gå til namsmannen direkte, spare seg selv de månedene forliksrådet bruker på å behandle saken, og spare den som skylder penger en masse unødvendige ekstraomkostninger!

Hva om tannlegekontoret hadde brukt egeninkasso istenfor inkassobyrå?

Fra Aftenpostens artikler vet vi at kravet, som opprinnelig var på kr 288,- vokste til hele kr 5730,- etter fem måneders saksbehandling (!) hos inkassobyrået.

Dersom tannlegekontoret hadde benyttet egeninkasso, kunne de sendt kravet til namsmannen allerede en måned etter fakturaforfall, med et skyldig totalbeløp på kr 2934,-. Kravet ville isåfall utgjort nærmere tre tusen kroner mindre for nittenåringen, enn det gjorde da inkassobyrået behandlet saken.

I tillegg ville tannlegekontoret selv beholdt gebyrinntektene for §4-18 varselet, og skrivingen av utleggsbegjæringen selv, slik at de hadde sittet igjen med kr 1343,- når kravet ble gjort opp. Dette istedenfor å kun få tilbakebetalt det opprinnelige beløpet på kr 288,-.

Hadde tannlegen beholdt kontrollen over saken selv (egeninkasso), er også sjansen stor for at kontonummer- og adresse-svikten hadde blitt avdekket, før saken i det hele tatt gikk til namsmannen.

EgeninkassoInkassobyrå
Purring (valgfritt for begge)65,-65,-
Inkassovarsel (valgfritt med egeninkasso)65,-65,-
Betalingsoppfordring/§4-18 varsel195,-325,-
Betalingsoppfordring nr. 20,-650,-
Skriving av forliksklage0,-860,-
Rettsgebyr forliksrådet (kun ved tvist med egeninkasso)860,-860,-
Skriving av begjæring om utlegg860,-860,-
Rettsgebyr namsmann1591,-1591
Minimumsbeløp gebyrer/salærer å betale for skyldner2646,-5211,-
Kreditor beholder gebyrer selv1055,-0,-
Minumum antall dager fra fakturaforfall til oversendelse namsmann15112
Oransje = Valgfritt i den omtalte saken.

Merk: Med egeninkasso ville også tannlegekontoret beholdt forsinkelsesrenten på 9,25% p.a.
Merk også: Hadde det opprinnelige kravet vært større, kunne inkassobyrået også påført større salærer (opptil kr 15600,- for to brev), mens man med egeninkasso alltid holder disse på minimumsnivå.

Så da er spørsmålet…

Hvilken inkassometode ville du valgt hvis, du var tannlegekontoret i denne saken?

Og ikke minst…

Hvilken inkassometode ville du ønsket ble brukt, om det var du som skyldte penger i denne saken?

Likte du denne bloggposten? Del den gjerne med venner på sosiale medier!
Har du en kommentar til bloggposten? Legg gjerne igjen noen ord til oss og andre lesere under!

Kilder:
Tannlegeregning til himmels, Stavanger Aftenblad 26.02.2015
Flere purringer før saken går til rettslig inkasso, Stavanger Aftenblad 26.02.2015
Direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte pengekrav, Politilederen.no 23.04.2012.
Tvangsfullbyrdelsesloven, Lovdata.

Penger flyr til hjertemann som har valgt egeninkasso fremfor inkassobyrå

Velg riktig inkasso (Og elsk dine skyldnere!)

Det har de bare godt av når de ikke betaler regningene sine!

Som leverandør av et nettbasert system for inkasso er vi til stadighet i kontakt med bedriftsledere, økonomisjefer og økonomiansvarlige som har svært lite til overs for kunder som ikke betaler tilsendt faktura etter å ha bestilt varer eller tjenester.

Denne misnøyen brukes ofte som et argument for at det er riktig å sende disse ubetalte kravene til et inkassobyrå.

Men, er et ønske om å straffe den som ikke betaler et godt argument for å sende saken til et inkassobyrå, med alt dette medfører av ekstra tid og omkostninger for både kreditor og skyldner?

Det er selvfølgelig lov å bli sint og frustrert når kunden ikke betaler. Alle som driver butikk er avhengige av å få betalt for varene og tjenestene sine, og får man ikke betalt kan det føles som et tyveri av ens tid og penger. Men, det lønner seg faktisk å gjøre det så billig som mulig for de som skylder deg penger. Om ikke for skyldnerens del, så for din egen del.

Der inkassobyråene belaster salærer basert på det opprinnelige kravets størrelse ( i verste fall opptil kr 15600,- mot forbruker og opptil k 23400,- mot bedrift for å sende to brev over en 43 dagers periode – se selv!), belaster den som bruker sin kreditorrettighet til å direkteinnkreve penger (egeninkasso) alltid de samme lave salærene (maks kr 1185,- over en 15 dagers periode), uavhengig av kravets størrelse.

(Obs: Rettsgebyrer hos det offentlige kommer i tillegg, både ved bruk av inkassobyrå og egeninkasso)

Hvorfor er det egentlig en bra ting å holde skyldig totalbeløp så rimelig som mulig ved inkasso?

Det sier seg jo egentlig selv. Jo mer penger kunden skylder deg, jo større salærerer må kunden betale til byrået for inkassojobben de gjør (sende brev). Og jo større kravet er, jo vanskeligere er det å betale det.

Sagt på en annen måte: Jo større inkassosalærer, jo mindre sjans for at du får betalt.

Med egeninkasso belaster du alltid dine kunder med de samme lave salærene, uavhengig av kravets størrelse.

Da blir det enkelere å betale kravet, og mindre sure miner fra din kunde som ikke føler seg utlevert til en tredjepart som kunden din vet tjener grovt på sitt eget betalingsmislighold.

Dine Pengers bok “Småbedriftseieren 2012” har følgende å si om temaet:

Inkassoselskaper er egentlig et fordyrende og forsinkende mellomledd. Egeninkasso er billigere og tar kortere tid enn inkassobyrå og er en vinn-vinn situasjon for både deg og skyldner.

Egeninkasso gir altså bedre økonomisk resultater for din del, rimeligere totalkrav for din kunde og dermed mindre gunnlag for sure miner og konflikt med den som skylder deg penger. Dersom målet ditt er å løse sakene så raskt og ofte som mulig er det i dag få eller ingen gyldige argumenter for å fortsette å bruke et inkassobyrå – uansett hvor lei, forbanna og irriterte vi måtte være på de som ikke betaler i tide!

Likte du bloggposten? Del den gjerne med venner og kollegaer!

Strekmann som peker på "inkassobloggen"

Blogg om inkasso!

Ord betaler ingen gjeld.” – William Shakespeare

Selv om det nok er sant at ord ikke betaler noen gjeld, kan ord gi praktisk kunnskap og veiledning som gjør det enklere å kreve inn de pengene man har rettmessig krav på.

Derfor har vi i forbindelse med lansering av ny nettside endelig fått på plass en blogg (som seg hør og bør!).

Frem til nå har EgeninkassoSpesialistens nyhetsfunksjon utelukkende vært tilgjengelig med relevant informasjon for våre innloggede kunder. Denne funksjonen vil vi opprettholde og fortsette å benytte oss av for å dele viktig info relatert til inkasso med EgeninkassoSpesialisten, som vi mener er aktuell for våre kunder.

Bloggen blir åpen for alle og enhvermann, men vil naturligvis rette seg mot, og være spesielt aktuell for bedriftsledere, økonomi- og kredittsjefer, samt regnskaps- og økonomimedarbeidere som har innkreving av utestående fordringer som en av sine hverdagsoppgaver.

Her vil vi gå inn for å fjerne mystikken rundt innkreving og inkasso, dele nyttige tips og triks for å minimere tap på utestående fordringer, samt dele våre erfaringer, refleksjoner og kunnskap om bruk av egeninkasso for å kreve inn penger.

Videre vil det være et mål å øke næringslivets bevissthet og kunnskap om fordelene ved innkreving med egeninkasso, fremfor å gå den lange og dyre veien om inkassobyråer.

Bloggen blir tilgjengelig i egen fane på nettsiden, og samtlige bloggposter vil publiseres på vår facebook-side. Følg oss gjerne! Og del gjerne blogg-postene videre dersom du tror de kan være nyttige for andre enn deg selv.